Skip to content

Klachtenregeling van Tandartspraktijk Kennemerland

Doe uw mond open bij de tandarts!

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist) bij tandartspraktijk Kennemerland. Het kan een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Graag horen we dat van u. Komen we er samen niet uit dan kunt u ook bij de NMT terecht.

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Advies van het TIP

Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling

Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, wij zijn lid van de KNMT en we zijn bij de KNMT-klachtenregeling aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:

  • een bemiddelende rol spelen;
  • overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Contact opnemen met Tandartspraktijk Kennemerland?

Voor vragen neem gerust contact op. Bekijk onze contactpagina.

Meer informatie over Tandartspraktijk Kennemerland

Wilt u meer weten over onze vestigingen? Leer meer over Tandartspraktijk Kennemerland.

Scroll To Top