Disclaimer van Tandartspraktijk Kennemerland

Tandartspraktijk Kennemerland spant zich in voor een zorgvuldige en actuele weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten.

Tandartspraktijk Kennemerland behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Tandartspraktijk Kennemerland geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Tandartspraktijk Kennemerland geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Tandartspraktijk Kennemerland garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Tandartspraktijk Kennemerland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo’s.


Contact opnemen met Tandartspraktijk Kennemerland?

Voor vragen neem gerust contact op. Bekijk onze contactpagina.

Meer informatie over Tandartspraktijk Kennemerland

Wilt u meer weten over onze vestigingen? Leer meer over Tandartspraktijk Kennemerland.